Novinky \ Nový projekt nejen o dešťové vodě na FSE

Nový projekt nejen o dešťové vodě na FSE

05.03.2019VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

....tak zní název nového projektu, který bude řešit FSE v čele s Ing. Janem Macháčem, Ph.D. . Jan Macháč projekt připravoval společně s kolegy z ČVUT, z Univerzitního centra energetiky efektivních budov (UCEEB). Tato spolupráce není náhodná, tým spolupracoval již v období 2016 - 2017 na projektu TAČR.

Projekt byl jedním ze 121 podpořených projektů v rámci výzvy TAČR Zéta 2. Zaměřuje se na modro-zelenou infrastrukturu a zejména na konkrétní opatření - hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Cílem projektu j posílit povědomí u zástupců obcí a poskytnout jim metodiku, jak plánovat a realizovat přírodě blízká opatření. A to hlavně díky příkladům dobré a špatné praxe.

"Voda ve městě" se bude realizovat od května 2019 do dubna 2021.

V tomto projektu dochází k mezioborové diskusi. Kromě FSE a UCEEB jsou v projektu zapojeni i architekti, sociologové, odborník na dopravu i technici.

Díky tomuto projektu naváže FSE nová partnerství, bude dále rozvíjet metody výzkumu a navíc - výsledky projektu budou dostupné všem obcím v České republice.