Novinky \ Ministr zahraničí a konzulka v Drážďanech na UJEP

Ministr zahraničí a konzulka v Drážďanech na UJEP

11.04.2019Dne 11. 4. 2019 navštíví UJEP ministr zahraničních věcí České republiky pan Tomáš Petříček a generální konzulka v Drážďanech paní Markéta Meissnerová
 
U příležitosti této návštěvy si Vás za Fakultu sociálně ekonomickou UJEP dovolujeme pozvat na přednášky, které oba hosté pronesou.

Pan ministr pronese přednášku Evropa očima ministra zahraničí - přeshraniční spolupráce, ve které se bude věnovat aktuálním tématům zahraniční politiky - Brexitu, aktuálním hrozbám, pozici ČR v rámci EU, volbám do EU a dalším, jistě zajímavým, tématům. Po přednášce je plánován prostor na diskusi s posluchači. 
 
Po této debatě vystoupí paní konzulka s přednáškou na téma GK Drážďany – postavení a role v zahraniční službě. Během ní se zaměří na roli generálního konzulátu ve světě a v Německu, na politickou, obchodní a konzulární agendu konzulátu, na regionální spolupráci v rámci Euroregionů, možnost pracovního uplatnění v Německu a její podporu ze strany konzulátu. Poté opět bude prostor pro diskusi s posluchači.

Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 10.00 v Červené aule MFC
 
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. (ministr zahraničních věcí ČR)
Tomáš Petříček se stal ministrem české vlády v říjnu 2018. Přes jisté kontroverze spojené s jeho jmenováním se rychle stal jednou z respektovaných osobností české vlády. Oceňován je zejména jeho jasně deklarovaný proevropský postoj, snaha budovat korektní vztahy se zahraničními partnery. Na druhou stranu otevřeně pojmenovává situace, při kterých dochází k porušování mezinárodního práva. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, titul Ph.D. získal v oboru Mezinárodní vztahy. Dále získal titul M.A. v magisterském oboru Mezinárodní politická ekonomie na Institutu politických věd a mezinárodních vztahů na University of Warwick ve Velké Británii a magisterském oboru Governance a rozvojová politika na Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques v Bruselu. Před nástupem do pozice ministra vlády působil např. ve funkci náměstka člena vlády, či poradce člena Evropského parlamentu.
 
JUDr. Markéta Meissnerová (generální konzulka v Drážďanech) 
Markéta Meissnerová se stala generální konzulkou v srpnu 2018. Předtím pracovala ve funkci ředitelky konzulárního odboru, či vedoucí konzulárního úseku na velvyslanectví ČR v Londýně a posléze v Berlíně. Vystudovala Fakultu právnickou na Západočeské univerzitě v Plzni. Mezi hlavní úkoly generálního konzulátu v Drážďanech pod jejím vedením patří prohlubování a rozvoj dobrých vztahů mezi Českou republikou a Saskem, Saskem-Anhaltskem a Durynskem na regionální, zemské i komunální úrovni, podpora hospodářských zájmů ČR, podpora přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů a programů regionální spolupráce a propagace České republiky, její kultury a jazyka.  
 
Na přednášky obou řečníků Vás srdečně zveme.

Připojte se k události na facebooku - ZDE