Novinky \ Doc. Lenka Slavíková na mezinárodním webináři

Doc. Lenka Slavíková na mezinárodním webináři

23.08.2018FSE UJEP zajišťuje veřejný on-line přenos webináře z mezinárodní konference COST k projektu LAND4FLOOD.


Webinář se zaměřuje na problematiku ochrany před povodněmi, financování protipovodňové ochrany a popovodňové obnovy, vztahy veřejné správy s vlastníky pozemků, které jsou potřeba k realizaci rozlivových opatření.


Na tomto setkání vystupuje mimo jiné hostující profesor FSE UJEP Dr. Thomas Hartmann a také doc. Lenka Slavíková, garantka oboru Regionální rozvoj a veřejná správa.
Mezi hlavní odbornou specializaci doc. Lenky Slavíkové patří společenské dopady živelných pohrom, zejména pak ochrana proti povodním a suchu.Webinář můžete shlédnout i offline na tomto odkazu.


Více informací o projektu 
LAND4FLOOD ZDE