Novinky \ Mezinárodní konference na FSE

Mezinárodní konference na FSE

27.06.2018Social and Regional Development&Regional Policy
Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes


Již 18. ročník mezinárodní vědecké konference proběhne ve dnech        27. a 28. 6. 2018 v Multifunkčním informačním a vzdělávacím centru v Kampusu UJEP.
 
Hlavním cílem letošní konference je diskutovat způsoby, jak se dané regiony snaží čelit výzvám pramenícím z globálních změn v evropské společnosti.

Více o tématech, řečnících a programu konference naleznete na webových stránkách -
seder.ujep.cz


Kontakt:
Ing. Jan Slavík, Ph.D., jan.slavik@ujep.cz