Novinky \ Zima - Praha, Léto - Vídeň

Zima - Praha, Léto - Vídeň

06.12.2018Když se spojí Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE (IEEP), Fakulta elktrotechnická ČVUT v Praze a Technická univerzita ve Vídni, může vzniknout zajímavý kurz!
Studenty zveme na již 13. ročník úspěšné interdisciplinární bilaterální zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.


Termín:
zimní část v Praze - 3. - 8. 2. 2019
letní část ve Vídni - 16. - 21. 6. 2018Kurzu se účastní maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů. Vedle absolvování přímé výuky a exkurzí studenti vypracují bilaterální práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině.


Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale zaměřuje se na všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.


Kredity:
Na FSE UJEP je kurz veden jako PVK pod zkratkou X0002 "Energie a společnosti" a jsou za něj 4 kredity. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti certifikát s počtem kreditů.

Přihláška a bližší informace ZDE

Uzávěrka přihlášek nejpozději 15. 1. 2019 (nezávisle na zapsání předmětu ve STAGu). 
Přihlášky zasílejte na e-mail: precechtel@ieep.cz


Další požadavky:
Studenti by za sebou měli mít alespoň 2 roky studia (pouze doporučeno). Studenti hradí motivační poplatek ve výši 1000,- Kč, který bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery. V rámci kurzu je hrazeno stravné v Praze a ve Vídni, cestovné do Vídně a ubytování ve Vídni.