Novinky \ Sdílení dobré praxe v podpoře podnikání

Sdílení dobré praxe v podpoře podnikání

20.12.2018


 

Zkušenosti s budováním regionálního inovačního ekosystému prezentoval začátkem prosince ředitel ICUK a pedagog FSE UJEP Tomáš Siviček na konferenci Sdílení dobré praxe v podpoře podnikání mezi zeměmi V4 a Ukrajinou, která probíhala v Kyjevě a organizoval ji International Visegrad Fund.


Příspěvek o ústeckém inovačním ekosystému, který připravili společně s analytikem Petrem Hlaváčkem, vzbudil opravdový zájem a byl brán jako příklad té nejlepší praxe. Ve svém vystoupení zdůraznil Tomáš Siviček zejména úlohu synergie jednotlivých aktérů regionu – institucionálních (Ústecký kraj, CzechInvest, Hospodářská komora...), výzkumných (především UJEP) a podnikatelských – a také nutnost kvalitního mapování jejich potřeb:


Často během mapování i velmi neformálně hovoříme s místními startupy, inovátory a výzkumnými organizacemi, abychom porozuměli jejich cílům a potřebám. Tento zákaznicky orientovaný přístup, celé to pozadí, nám umožňuje stát se svým způsobem reprezentanty lokálních stakeholderů a dává nám nezbytnou důvěryhodnost při jednáních s regionálními autoritami, politiky a velkými společnostmi.“


Tomáš Siviček a Petr Hlaváček na kyjevské konferenci reprezentovali nejen ICUK, ale především Fakultu sociálně-ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která byla pozvána jako zástupce České republiky. Konference se konala v nově vznikajícím inovačním kampusu v místě bývalého brownfieldu, což je inspirací zase pro nás (https://unit.city/en/home/) .


Textový příspěvek Tomáše Sivička a Petra Hlaváčka můžete najít v souhrnu doporučení z konference (v původním znění v AJ).


Účast na konferenci proběhla díky finanční podpoře ze strany International Visegrad Fund. Děkujeme.