Novinky \ Informace k výsledkům SZZ

Informace k výsledkům SZZ

20.05.2016


Vážené studentky, vážení studenti,

v uplynulých dnech proběhly na naší fakultě písemné části  SZZ na oborech Podniková ekonomika a management, Finanční management a Regionální rozvoj a dovolte mi k tomuto tématu krátké sdělení. 

Pokud by účastníci písemné části SZZ měli jakékoliv dotazy k výsledkům či další otázkám spojeným s danou akcí, budou na příslušných pracovištích připraveni pracovníci fakulty k zodpovězení všech dotazů a to v těchto termínech:
 
  • Obor Regionální rozvoj, 24. května od 8 do 10 hod. (Ing. Petr Kačírek, kancelář MO 412)
  • Obor Finanční management, 25. května od 13 do 15 hod. (Dr. Kateřina Felixová, kancelář MO 204)  
  • Obor Podniková ekonomika a management, 25. května od 8 do 10 hod. (Dr. Alice Reissová, kancelář MO 229)

Na oborech Podniková ekonomika a management a Finanční management došlo k administrativním komplikacím spojeným s vyhlášením výsledků.  Všem, kterým tato situace přinesla přímé i nepřímé potíže, se velice omlouvám.

Přestože na dvou ze tří z výše zmíněných oborů písemná část SZZ přinesla vyšší úspěšnost studentů než varianta ústního zkoušení v posledních letech, tak, zejména vzhledem k faktu že letos byla tato varianta realizována poprvé, bude v druhé polovině srpna 2016 vyhlášen další termín konání písemné části SZZ. Díky tomu budou moci ti, kteří nyní neuspěli a v srpnu uspějí, v případě splnění všech dalších stanovených podmínek, pokračovat v navazujícím studiu či další kariéře. Přesné datum a další detaily budou specifikovány dotčenými katedrami.

Všem přeji hezký start léta.
S úctou
Jaroslav Koutský
děkan FSE UJEP
 
V Ústí nad Labem, 20. 5. 2016
ulysse nardin replica watches http://www.userwatch.eu