Novinky \ Hodnocení kvality výuky

Hodnocení kvality výuky

26.03.2019Fakulta sociálně ekonomická UJEP pravidelně vyhodnocuje vnímání kvality výuky ze strany svých studentů.

Šetření jsou prováděna v každém semestru akademického roku. Vedení fakulty výsledky šetření podrobuje důkladné analýze a v případě potřeby  příjímá opatření ke zlepšení kvality výuky.

Výsledky šetření za ZS 2018/19 naleznete v dokumentu Hodnocení kvality výuky za ZS 2018/19.