Novinky \ Hodnocení kvality výuky a zázemí FSE UJEP

Hodnocení kvality výuky a zázemí FSE UJEP

26.02.2020
Na odkazu HKV ZS_2019-20 (nebo kliknutím na obrázek) naleznete grafickou prezentaci hodnocení kvality výuky a zázemí FSE UJEP v ZS 2019/20 z pohledu studentů. 

Děkujeme všem studentům, kteří se hodnocení kvality výuky zúčastnili!!!


Jak chápat zobrazené výsledky? 

Sběr dat probíhal tak, aby zahrnoval studenty všech oborů v jednotlivých ročnících a formách studia. Respondenti odpovídali  na otázky ohledně kvality výuky, které lze shrnout do čtyř okruhů:
  1. Předměty - (užitečnost  a zajímavost předmětu)
  2. Pedagogové - (přístup a autorita pedagoga)
  3. Průběh - (dodržování doby výuky)
  4. Ukončení - (obtížnost ukončení předmětu, informovanost o podmínkách ukončení předmětu)
Udělované hodnocení probíhalo na stupnici od 1 (nejhorší kvalita) do 7 (nejvyšší kvalita) a týkalo se každého vyučovaného kurzu, který respondenti navštěvovali. Poté se provedlo celkové vyhodnocení předmětů za celý studijní obor a formu studia - přičemž zobrazené výsledky odráží právě toto celkové hodnocení. 

Kromě kvality výuky byli respondenti dotazováni na míru studijního optimismu - jak na stupnici od 0 % do 100 % vidí pravděpodobnost úspěšného ukončení studia. Prezentace zobrazuje souhrné výsledky podle ročníku studia.

Další dotaz mířil k míře spokojenosti se zázemím na fakultě a obecně s fakultním prostředím. Zde jsou zjištěné výsledky prezentovány vzhledem k studijním oborům. Respondenti opět vyjadřovali svou spokojenost na stupnici od 0 % (naprosto nespokojen) do 100 % (naprosto spokojen).