Novinky \ Hodnocení kvality výuky a zázemí

Hodnocení kvality výuky a zázemí

19.12.2019Na odkazu HKV_LS_2018-19 naleznete grafickou prezentaci hodnocení kvality výuky a zázemí v LS 2018/19 z pohledu studentů. Děkujeme všem studentům, kteří se hodnocení kvality výuky zúčastnili.

Někteří studenti k hodnocení připojili i náměty, co bychom mohli ve škole změnit nebo vylepšit. Je pravda, že nedokážeme splnit všechna přání studentů (například požadavek na více parkovacích míst před školou apod.), ale všemi podněty se vedení školy zabývá, postupně je vyhodnocuje a je-li to jen trochu možné, činí opatření k jejich nápravě.

Ještě jednou děkujeme za Vaše podněty a připomínky, která nám pomáhají růst a zlepšovat se a také děkujeme i za pozitivní zpětnou vazbu, která dává pedagogům sílu a optimismus do další práce.

Při porovnávání výsledků za jednotlivé obory je nutné brát ohled na to, že v hodnocení navazujícího magisterského studia oboru Regionální rozvoj se nepodařilo oslovit studenty 2. ročníku, což vede k jistému  vychýlení naměřených hodnot oproti ostatním oborům navazujícího studia.