Novinky \ Genderový audit

Genderový audit

03.09.2015

Fakulta sociálně ekonomické UJEP úspěšně prošla genderovým auditem, a stala se tak první veřejnou vysokou školou, která má úředně potvrzeno, že  je zaměstnavatelem uplatňující rovné příležitosti.


FSE UJEP v roce 2014 úspěšně prošla generovým auditem, který prokázal, že v instituci se dodržují rovné příležitosti v oblasti personální politiky, slaďování práce a soukromého života a firemní kultury.  


Co je to generový audit? (Info z webu aperio.cz)
Genderový audit je specializovaná analýza, která zjišťuje a vyhodnocuje, jak firma/organizace naplňuje principy rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. Genderový audit není kontrola, ale specifický pohled do procesů a fungování firmy a to jak směrem k vlastním lidem, tak navenek k zákazníkům a zákaznicím.

Audit identifikuje silná a slabá místa ve využitelnosti personálních a znalostních lidských zdrojů skrytých uvnitř firmy. Takové zdroje se mohou ztrácet díky nedostatečnému uplatňování rovných příležitostí nejen pro ženy a muže, ale také pro rodiče, starší nebo hendikepované zaměstnané, či v oblasti sladění potřeb žen/mužů na mateřské a rodičovské dovolené.Kdo generový audit prováděl?
Společnost pro zdravé rodičovství APERIO v rámci projektu, který je financován z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR CZ.1.04/3.4.04/88.00181 provádí genderové audity u vybraných zaměstnavatelů v regionech na základě APERIO metodiky GA, doporučuje změny a poskytuje odborné poradenství pro zavádění jednotlivých opatření do praxe. Genderovým auditem již úspěšně prošly společnosti DS Smith, IKEA, IBM, Linet, Chart Ferox a další.Co generový audit prokázal na FSE UJEP?
Závěrečná zpráva konstatovala, že „…..díky vysoké flexibilitě pracovní doby je FSE UJEP téměř dokonalým zaměstnavatelem pro slaďování soukromého a pracovního života, což je oceňováno především rodiči s malými dětmi.“ Fakulta byla dále pochválena za příkladnou vizuální prezentaci z hlediska uplatňování diverzity na pracovišti. Naopak ke zlepšení by mohlo dojít v užívání genderově korektního jazyka u oficiálních dokumentů a sledování genderových statistik (rozdíly v platech, struktura pracovníků). Podívejte se na video o genderovém auditu na FSE UJEP. 

Prohlédněte si získaný certifikát.