Novinky \ Přijímací řízení na FSE UJEP

Přijímací řízení na FSE UJEP

30.04.2020


 

Dokumenty k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/21

 
Elektronická přihláška ke studiu
Download Vyhláška děkana FSE UJEP o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studium na akademický rok 2020/2021 (aktualizace dokumentu z důvodu vyhlášení nouzového stavu)
Download Vyhláška děkana FSE UJEP o přijímacím řízení na doktorské studium na akademický rok 2020/2021 
Download Žádost  o náhradní termín zápisu do 1. ročníku bakalářského či navazujícího magisterského studia (pouze pro přijaté uchazeče)


Bližší informace: 
Vladislava Vitáková
email: vladislava.vitakova@ujep.cz
tel.: (+420) 475 284 608
https://www.fse.ujep.cz

Den otevřených dveří: 29. ledna 2020
 
Termíny podání přihlášek
Bakalářské studium: do 30. dubna 2020
Navazující magisterské studium: do 30. dubna 2020
Doktorské studium: bude upřesněno


Požadované dokumenty k e-přihlášce zašlete na adresu:
Studijní oddělení FSE UJEP
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem