Novinky \ Ekosystémové služby města Děčín - mezinárodní kurz

Ekosystémové služby města Děčín - mezinárodní kurz

27.07.2018Příroda ve městech přináší jeho obyvatelům řadu služeb. Zachování biodiverzity a schopnosti ekosystémů poskytovat služby se řadí k jedné z největších výzev, kterým lidstvo v současnosti čelí. S ohledem na tuto skutečnost byl v 90. letech 20. století vytvořen koncept ekosystémových služeb.

V zimním semestru ak. roku 2018/19 se uskuteční česko-německý výběrový kurz určený pro studenty UJEP, Hochschule Anhalt v Bernburgu a TU Dresden. V jeho rámci bude představena a na vybraných příkladech aplikována metodika hodnocení ekosystémových služeb zelené a modré infrastruktury měst. Ve smíšených česko-německých skupinách budou studenti pracovat na společném projektu, který si klade za cíl kvantifikaci a hodnocení ekosystémových služeb, které poskytují vybrané prvky městské zelené a modré infrastruktury v Děčíně.

Kurz budou vést němečtí a čeští výzkumní a akademičtí pracovníci. Výuka bude probíhat v angličtině, avšak komunikace mezi studenty může probíhat i v němčině resp. češtině. Nároky na znalost anglického jazyka nejsou veliké. Kurz je součástí přeshraničního projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN), který je podpořen Evropskou unií. Další informace o projektu naleznete na: http://bidelin.ioer.eu/cs/. Výsledky práce studentských skupin budou využity v projektu.

Výuka proběhne ve třech soustředěních:
  • 8.-10. 10. 2018: úvodní workshop na UJEP v Ústí nad Labem (odborné přednášky, exkurze, zadání úkolů a mapování v Děčíně)
  • listopad 2018: jednodenní setkání v Drážďanech (diskuse metodického postupu a prezentace prvních výsledků)
  • únor 2019: jednodenní závěrečné setkání v Drážďanech (prezentace výsledků a diskuse)
Za účast na výběrovém kurzu je možné získat 4 kredity. KAPACITA KURZU JE OMEZENÁ.  Zájemci se mohou přihlásit do 30. září 2018 přes IS/STAG (KGEO/0153), zároveň prosím kontaktujte Dr. Rieznera a Dr. Loudu mailem. Kurz je vhodný pro studenty od 2. ročníku Bc. studia. Cestovní náklady i stravování budou hrazeny z prostředků projektu. Více informací o projektu naleznete na www.ieep.cz (sekce výuka).
 
Kontakt: 
Dr. Jiří Louda, louda@ieep.cz       
Dr. Jiří Riezner, jiri.riezner@ujep.cz