Novinky \ Doktorské studium na FSE UJEP

Doktorské studium na FSE UJEP

15.08.2016Fakulta v uplynulých dnech zaznamenala mimořádný úspěch, kdy obdržela rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace na doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa.

Poprvé od vzniku fakulty je tak možné nabídnout zájemcům vzdělání nejvyššího možného stupně, navíc v unikátně koncipovaném studijním programu. Studium je obsahově inspirováno koncepty interdisciplinárních společenskovědních doktorských studií nejprestižnějších zahraničních univerzit a zároveň bude zaměřeno na výchovu expertů i odborné zajištění témat relevantních k regionálním potřebám a problémům.

Garantkou doktorského studijního programu je prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na tomto odkazu.