Novinky \ Distanční výuka prodloužena do 1. listopadu 2020

Distanční výuka prodloužena do 1. listopadu 2020

13.10.2020

 

 

Vážené studentky, vážení studenti, 

 

usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020 nařizuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. omezit provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

 

Z výše uvedeného plynou následující opatření ze strany fakulty:

 

  • Ve výše uvedeném období je zakázána osobní účast studentů fakulty v budově školy ve výuce a konzultačních hodinách. Dále je zakázána osobní účast studentů při plnění kontrol studia při počtu vyšším než 10 osob.
  • Apelujeme na studenty, aby studijní záležitosti vyřizovali na studijním oddělení pokud možno pomocí dálkového přístupu (telefon, email). Pouze v nezbytných případech si prosím předem domluvte (emailem, telefonicky) osobní schůzku na studijním oddělení. Pracovnice oddělení si s vámi domluví konkrétní termín návštěvy tak, aby se předešlo potkávání návštěvníků studijního oddělení.

 

Vedení fakulty apeluje na studenty fakulty, aby respektovali usnesení vlády a chovali se ohleduplně ke svému okolí. O příčinách aktuální situace můžeme debatovat po jejím odeznění - nyní je nutné být zodpovědní, dodržovat potřebná hygienická pravidla a bohužel vydržet i přerušení osobních kontaktů se svými spolužáky i vyučujícími. 

 

Věříme, že dodržením vyhlášených opatření se situaci podaří zklidnit a v brzké době se budeme moci osobně vrátit do školy a ke svým studijním kolegům.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme pozitivní mysl s negativními testy.