Novinky \ Diplomaté mezi studenty FSE UJEP

Diplomaté mezi studenty FSE UJEP

11.04.2019Debatovat o problémech zahraniční politiky a diplomacie České republiky v aktuálních souvislostech Evropské unie, takový byl program setkání studentů Fakulty sociálně ekonomické UJEP s ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem a generální konzulkou v Drážďanech Markétou Meissnerovou.

V úvodním informativním bloku načrtl T. Petříček zásady zahraniční politiky ,  opírající se o dvě klíčové konstanty, členství ČR v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Obě integrační uskupení poskytují našemu státu odpovídající pozici jak v oblasti mezinárodní ekonomické spolupráce, tak ukotvení v aliančních bezpečnostních strukturách.

Mezi priority naší zahraniční politiky patří cíle ekonomické diplomacie, tedy podpora prosazení českých výrobků a firem na zahraničních trzích, přičemž žádoucí je postupná diverzifikace partnerů jako prevence případných výpadků v objemu a struktuře zahraničního obchodu v některých teritoriích. S ohledem na určité projevy napětí v obchodních vztazích mezi EU a  Spojenými státy považuje česká diplomacie za žádoucí podpořit opatření, která zmenší možnost obchodní války mezi oběma klíčovými partnery. Zásadní je v tomto ohledu především výroba osobních automobilů v ČR. Pokračuje rovněž spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky, zájmového uskupení států střední Evropy.

M. Meissnerová přiblížila posluchačům obsahovou náplň konzulárního úřadu v Drážďanech, který programově podporuje prohloubení spolupráce se třemi spolkovými státy SRN, Saskem, Duryňskem a Saskem-Anhaltskem. Zejména podíl Svobodného státu Sasko na příhraniční spolupráci s českým sousedem nabyl zásadního významu. Přínosné jsou jak kulturní vztahy institucí a spolků, tak kooperativní vztahová síť turisticky atraktivní oblasti Česko-saského Švýcarska.

Následovala zajímavá diskuse, zahrnující konkrétní otázky specifiky vzdělávacích systémů ve starých a nových členských zemích EU, vyjednávací pozice české diplomacie vůči čínskému projektu Hedvábné stezky, očekávané situace po volbách do Evropského parlamentu, právní pozice národnostních menšin v České republice a další.

Za přínosný lze považovat zájem ministra zahraničí T. Petříčka o nápady a projekty, jimiž by jeho rezort mohl přispět zlepšení ekonomické a sociální situace Ústeckého kraje. Úhrnem vzato, oboustranně užitečné setkání představitelů exekutivy s akademickou obcí.

Doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.