Novinky \ Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří 2020

29.01.2020

 I letos otevřeme všechny dveře dokořán všem zájemcům o studium na naší fakultě!
29. ledna 2020 tu budeme pro všechy uchazeče o denní i kombinované studium. Těšíme se na vás!

Dopolední program od 9:00 hodin
Odpolední program od 16:00 hodin


V dopolední i odpolední části vás všechny přivítáme ve velké posluchárně a pak už se budete moci rozprchnout po budově a sbírat informace o oborech, které vás zajímají!
Ve vysokoškolském klubu ve 4. patře vás budou čekat informační stánky všech oborů, které můžete na naší fakultě studovat. V jednotlivých učebnách se potom budete moci seznámit s vyučujícími, kteří vám osobně obor představí a seznámí vás s průběhem studia.
Budete mít možnost zeptat se i současných studentů na to, jak se jim u nás studuje, čemu se v rámci studia věnují, nebo vám poví o své zkušenosti ze studia v zahraničí.


Dopolední program:
9:00 - přivítání, úvodní slovo

9:15 - 10:00 - jarmark oborů
10:00 - prezentace oborů
11:00 - prezentace oborů

Odpolední program:
16:00 - přivítání, úvodní slovo

16:15 - prezentace oborů + jarmark oborů
(předpokládaný konec odpolední části je v 17:00 hodin)


Na co se ještě můžete těšit?
Jako vzpomínku si od nás odneste veselou fotku z naší fotobudky! Můžete se vyfotit s celou třídou, spolužákem, učitelem, učitelkou nebo s rodiči.
O veselé rekviziti nebude nouze :)


Jak se k nám dostanete?
Z centra města se k budově FSE dostanete trolejbusem č. 52, 58, 59, 60, autobusem č. 11 ve směru Klíše, zastávka Kampus (trolejbus č. 60 zastávka Poliklinika). 
Podrobné plány cesty naleznete ZDEKteré obory se vám představí?

 
 tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management,
obor Ekonomika a management v prezenční a kombinované formě
 
•  tříletý bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce,
obor Sociální práce v prezenční a kombinované formě
 
•  tříletý bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa,
obor Regionální rozvoj a veřejná správa v prezenční a kombinované formě

  dvouletý navazující magisterský studijní program Ekonomika a management,
obor Ekonomika a management v prezenční formě

  dvouletý navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa,
obor Regionální rozvoj a veřejná správa v prezenční formě
 
•  dvouletý navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce
obor Řízení v sociální práci v prezenční formě

•  programy a kurzy celoživotního vzdělávání

Podrobnější informace o podmínkách přijetí na FSE UJEP naleznete na stránce o přijímacím řízení.