Novinky \ Den otevřených dveří 2017

Den otevřených dveří 2017

26.01.2017


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická


Pořádá pro všechny zájemce o studium
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

26. 1. 2017


Dopoledne v čase      9.00 – 11.00 hod
Odpoledne v čase     13.00 – 15.00 hod
 
Zahájení proběhne vždy ve vysokoškolském klubu ve 4. patře budovy v ulici Moskevská 54. Následně budou informace podávány na jednotlivých katedrách FSE UJEP.
 
 
PREZENTACE OBORŮ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

FSE UJEP 26. 1. 2017

Po slavnostním zahájení ve VŠ klubu (4. patro vlevo) mohou zájemci navštívit prezentace jednotlivých oborů dle níže uvedeného harmonogramu

Dopoledne
OBOR MÍSTNOST ČAS
Ekonomika a management – bakalářské a navazující magisterské studium Učebna 304
(3. patro)
9.40, 10.20, 10.40
Regionální rozvoj a veřejná správa – bakalářské a navazující magisterské studium Učebna 303
(3. patro)
9.40, 10.20, 10.40
Sociální práce – bakalářské studium a navazující magisterské studium Učebna MN/N5
(budova v Kampusu)
9.40, 10.20, 10.40
Erasmus, ESN, UCP atd. Studovna
(2. patro)
9.40 – 11.00
Přípravné kurzy (matematika, cizí jazyky) Učebna 305
(3. patro)
9.40 – 11.00
 
Odpoledne
OBOR MÍSTNOST ČAS
Ekonomika a management – bakalářské a navazující magisterské studium Učebna 304
(3. patro)
13.40, 14.20
Regionální rozvoj a veřejná správa – bakalářské a navazující magisterské studium Učebna 303
(3. patro)
13.40, 14.20
Sociální práce – bakalářské studium a navazující magisterské studium Učebna MN/N5
(budova v Kampusu)
13.40, 14.20
Erasmus, ESN, UCP atd. Studovna
(2. patro)
13.40 – 14.40
Přípravné kurzy (matematika, cizí jazyky) Učebna 305
(3. patro)
13.40 - 14.40
 
V průběhu celého dne si zájemci mohou prohlédnout moderně vybavené učebny a sály, hlavní učebnu informačních technologií. Mohou diskutovat s vyučujícími jednotlivých oborů v jejich kancelářích.