Novinky \ Děkujeme, že pomáháte!

Děkujeme, že pomáháte!

22.10.2020

 Děkujeme, že v této době prokazujete tak obrovskou dávku osobní odvahy a ochoty pomoci v ten pravý čas.
Velmi si ceníme, že naši fakultu tak skvěle reprezentujete.
Děkujeme, jste naši hrdinové!

Vaše FSE

.................

 

Aktuálně k 19. 11. 2020 víme, že 45 našich studentů dostalo příkaz k pracovní povinnosti. Může jich být ale povoláno celkem 253. Jsou to studenti všech ročníků prezenční formy studia, bakalářského i magisterského stupně.

 

Studenti mohou být povoláni do všech typů sociálních služeb. V současnosti se jedná o pobytové sociální služby, např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením nebo Klokánek...

 

Naši studenti vykonávají v rámci služeb mnoho činností - od pomoci sociálním pracovníkům, po přímou péči u lůžka - dopomoc se sebeobsluhou klientů, aktivizační činnosti. Sebeobsluha obsahuje dopomoc se stravou, s oblékáním, s úklidem, s hygienou - mytí, koupání, vyměšování.

 

Mnozí ze studentů však ještě neprošli výcvikem krizové intervence, vyrovnáváním se smrtí či nemocemi.

 

Ve studijním programu tyto témata samozřejmě máme, ale mnozí studenti je nestihli absolvovat.

 

Je pro ně proto nesmírně těžké zvládat vlastní prožívání a vyrovnat se s těmito obtížnými situacemi.

 

Moc si vážíme práce vás všech ❤️