Novinky \ Co obnáší pracovní povinnost?

Co obnáší pracovní povinnost?

18.11.2020

 

Pracovní povinnost studentů sociální práce FSE UJEP v Ústí nad Labem

Vzhledem k různým informacím, které se k nám dostávají ze spolupracujících institucí, jsme se rozhodli veřejně prezentovat podmínky, které k dané pracovní povinnosti jako vzdělavatelé vůči studentům/studentkám máme:

 

  1. Studenti a studentky, povolaní k výkonu zaměstnání, jsou omluveni z účasti na online výuce, nemusí ji „absolvovat“, pokud i přesto jsou přítomni, je to jejich volba (přednášky jsou nahrávány, není problém si je „pustit“ v jakékoliv době).

 

  1. V případě dohodnutých termínů pro odevzdávání seminárních prací, průběžných hodnocení výsledků apod. mají studenti informace a instrukce, že pokud by nebyli tento termín schopni – vzhledem k pracovní povinnosti – dodržet, zkonzultují a dohodnou si s vyučujícím termín náhradní a akceptovatelný pro obě strany tak, aby byla zohledněna jejich pracovní povinnost a možnosti aktivity při zpracování příslušných prací a dalších hodnocených výsledků (možnosti posunutí či rozložení).

 

  1. Studentům a studentkám je nabízena možnost podpory od všech členů Katedry sociální práce a zejména možnost využít supervizi od pracovníků katedry, kteří jsou absolventy akreditovaných kurzů. Tato supervize je poskytována bezplatně a studenti mají na výběr ze 4 konkrétních osob (současně byl studentům distribuován Psychologický průvodce – ve spolupráci s UK Praha – kde jsou vysvětlována základní pravidla jejich působení na pracovišti z hlediska duševní hygieny).

 

  1. Studentům a studentkám je nabízena možnost emocionální podpory v krizové osobní situaci členy katedry s absolvovaným psychoterapeutickým výcvikem, resp. výcvikem v krizové intervenci (samozřejmě bezplatně).

 

Z pozice KSP FSE UJEP není možné zabezpečit zaškolení našich studentů a studentek pro výkon pracovní povinnosti v konkrétním zařízení. Důvodem je i ta skutečnost, že je nutno jednat operativně, na základě momentální potřeby a většinou tito „povolaní“ nastupují velmi rychle, kdy o pracovní povinnosti rozhoduje Krajský úřad. Katedra nedisponuje znalostmi o pracovních postupech v konkrétních zařízeních (resp. jejich očekávání), kde bude pracovní povinnost vykonávána. Pracovní povinnost navíc vykonávají i studenti a studentky prvního ročníku, kteří byli v univerzitním prostředí pouze několik dní a to ještě online formou. KÚ nám vychází vstříc jako zprostředkovatel seznamů povolaných studentů a zpětných vazeb z organizací, jako reakcí na výkon pracovní povinnosti našich studentů, aby tato práce byla co nejefektivnější a bezproblémová pro všechny zainteresované strany. Katedra navíc disponuje i formálními a neformálními informacemi z konkrétních organizací, kde si přítomnost a práci našich studentů chválí (a obráceně, studenti chválí příslušné organizace).

 

Prosíme -  možná i žádáme - všechna zařízení a organizace, kde by se kompetentní pracovníci setkali s informacemi odlišnými od zde uvedených, aby hledali konkrétní řešení v součinnosti s Katedrou sociální práce FSE UJEP v Ústí nad Labem a obraceli se na Ing. Ditu Štyvarovou (dita.styvarova@ujep.cz). Společně vše zvládneme.

 

Pavel Kuchař – vedoucí KSP FSE UJEP (pavel.kuchar@ujep.cz)

Peter Brnula – garant studijních programů (Sociální politika a sociální práce, Řízení v sociální práci) KSP FSE UJEP (peter.brnula@ujep.cz)

Dita Štyvarová – zástupce vedoucího KSP (dita.styvarova@ujep.cz)

 

V Ústí nad Labem, 13.11.2020