Novinky \ Známe jméno nejlepšího studenta bojujícího za přírodu!

Známe jméno nejlepšího studenta bojujícího za přírodu!

10.12.2020

 

Autora nebo přesněji autorku nejlepší bakalářské nebo diplomové práce zabývající se ochranou životního prostředí ze společenskovědního pohledu vybrala v celorepublikovém klání soutěž Czech Envi Thesis.

 

O vítězi letošního ročníku rozhodla vědecká rada soutěže, ve které byli přítomni uznávaní odborníci z oboru včetně zástupce Ministerstva životního prostředí, které Czech Envi Thesis zaštiťuje.

 

V letošním velkém finále se nejlepším studentem bojujícím v Česku za přírodu stala Anna Tabášková z Univerzity Palackého v Olomouci.

„I když si to neuvědomujeme, působí na nás neustále celá řada vjemů, které ovlivňují naše chování. Moje práce potvrdila, že pokud umístíme nad koše s tříděným odpadem stimuly v podobě obrázku přírody, zvířat nebo sledujících očí, lidé mají tendenci více třídit. Naopak je tomu v přítomnosti obrázků s grafity,“ shrnula letošní vítězka výsledky svého výzkumu, který se zabývá vlivem nevědomých procesů v našem mozku na environmentální chování

 

 

Na stupních vítězů ji ve vyrovnaném finále doplnila Adriana Ševčíková z Univerzity Karlovy a Patrik Šimůnek z Českého vysokého učení technického.

 

 

Anna Tabášková uspěla v celorepublikové konkurenci 62 přihlášených prací z celkem 14 univerzit.
 

Tisková zpráva

......................................................................................................

Největší talenti mladé generace zabývající se otázkami životního prostředí.
Kdo jsou ti, do kterých vkládáme naději, že vyřeší naše environmentální problémy? 
V rámci Česka budeme mít možnost se s nimi seznámit již 3. prosince 2020 ve velkém finále studentské soutěže Czech Envi Thesis.

 

Představí se v něm 5 nejlepších studentek a studentů, kteří uspěli v konkurenci 62 studentů ze 14 univerzit a vysokých škol napříč Českem.

 

Velké finále bude probíhat online přes aplikaci ZOOM.
Veřejně ho můžete sledovat živě na facebooku soutěže ZDE 3. 12. 2020 od 14:00 hodin.

 

Jedním z hlavních organizátorů soutěžě je Ing. Jan Macháč, Ph.D.. 

Záštitu soutěži udělili a její podporu opakovaně vyslovili Ministerstvo životního prostředí, Vodafone, Metrostav a Nadační fond Severočeská voda.

 

Video pozvánka

 

Pozvánka a program

 

Tisková zpráva

 


Z loňského ročníku vyšla vítězně Kateřina Tumová, která ve finále, a později také v několika rozhovorech pro média, představila téma znovuvyužívání odpadní vody v domácnostech, což je téma, které je s ohledem na ubývání zdrojů vody stále aktuálnější.