Novinky \ Celosvětová studie s účastí FSE překvapila svými výsledky

Celosvětová studie s účastí FSE překvapila svými výsledky

28.11.2018
Dne 19. listopadu 2018 byly zveřejněny výsledky celosvětové masivní studie, která ověřovala řadu psychologických poznatků.
Na výzkumu se podílelo 186 vědců ve více než 60 laboratořích po celém světě. 

Sběr dat pro tuto studii probíhal i na FSE pod vedením doc. Petra Houdka.
V roce 2014 řešili studenti FSE v upravených počítačových učebnách řadu úkolů a otázek, které se zaměřovaly na jejich rozhodování. Tři roky pak trvalo, než se ohromné množství dat z mnoha zemí vyhodnotilo.

Na naše otázky odpověděl doc. Petr Houdek.

Které výsledky Vás osobně nejvíce překvapily?
"U mnoha výzkumů jsem očekával, že se nepotvrdí. Obvykle to jsou studie, které ukazují, že maličký, efemérní faktor, může mít obrovský dopad na rozhodování či preference lidí. Jako příklad bych uvedl studii od Chen-Bo Zhong a Katie Liljenquist. Z  ní vyplývá, že lidé myslící na nečestné chování či na nekalost, mají poté větší tendenci se umýt či si koupit čistící prostředky. Doslova ze sebe chtějí "smýt hříchy". Tento závěr se absolutně nepotvrdil, ať už byl ověřován kdekoliv.
Na druhé straně výzkumy potvrzující běžnou intuici se obvykle potvrdí. Pokud například má na naši osobu nepřímý negativní dopad něčí jednání, vnímáme, že nám chtěl vědomě ublížit. Ale pokud má na nás jednání dopad pozitivní, nehodnotíme již, že nám chtěl vědomě pomoci. Tento sklon vede k tomu, že jsme obecně na ostatní více naštvaní, než vděční."

Co pro psychologii výsledky této studie znamenají?
"Projekt je jedním z mnoha, které ukazují, že zhruba polovina psychologických poznatků neplatí. Nicméně tato "krize replikace" se neomezuje jen na psychologii, ale i v dalších oborech se nedaří dřívější výsledky ověřit. Vědci jsou tak nuceni své postupy stále zlepšovat, aby jejich práce byla obecně platná a přezkoumatelná."

Mohou si i občané z této studie vzít nějaké poučení?
"Pro občany náš projekt znamená, že nemají nekriticky věřit závěrům studií. Vždy je potřebné přesně vědět, jak byla studie provedena a zda v ní nejsou zjevné chyby. Výše zmíněná studie o smytí hříchů byla provedena jen na třech desítkách účastníků. To je strašně málo, aby bylo možné odlišit vliv náhody,  šumu od reálného efektu."

Tisková zpráva ke studii - ZDE
Výsledky studie si můžete přečíst ZDE

Odkaz na článek o studii v NATURE, International journal of science
Odkaz na článek o studii v The Atlantic