Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

11.05.2016Srdečně zveme na řádné zasedání AS FSE UJEP dne 11. 5. 2016 od 14 hod. v M 409

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2015
4. Příprava voleb do AS FSE UJEP a voleb děkana na další funkční období
5. Různé