Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

09.12.2019


Pozvánka na ustavující zasedání
Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické
Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


konané dne:  9. 12. 2019 od 13:00 hod. ve VŠ klubu (4. patro FSE)

Program ustavujícího zasedání:
1. Souhrnná zpráva o výsledku voleb a představení nových členů senátu
2. Představení přizvaných účastníků jednání
3. Volba předsedy a místopředsedy AS FSE UJEP
4. Ustavení komisí AS FSE UJEP
5. Stanovení termínu prvního řádného zasedání AS FSE UJEP

Novými členy Akademické komory Akademického senátu FSE UJEP byli zvoleni:
 
 • Ing. Jánská Michaela, Ph.D.
 • Ing. Kopáček Miroslav
 • doc. PhDr. Houžvička Václav, Ph.D.
 • doc. Ing. Slavíková Lenka, Ph.D.
 • PhDr. Bc. Smejkalová Kateřina, Ph.D.
 • Ing. Olšová Petra, Ph.D.
 • Mgr. Petrů Alexandra
 
Novými členy Studentské komory Akademického senátu FSE UJEP byli zvoleni:
 
 • Bc. Hrdlička Tomáš
 • Mgr. Ing. Grosse Tereza
 • Žemličková Bronislava
 • Ing. Krajíček Pavel
 • Bc. Kouba Jan
 • Kříž Petr
 
Současně jsou pozvaní na ustavující zasedání Akademického senátu FSE UJEP:
 
 • odstupující předseda AS FSE UJEP: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.,
 • děkan FSE UJEP: doc. RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D.,
 •  proděkani FSE UJEP: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.,  Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.,  Ing. Jan Slavík, Ph.D.
 • tajemník FSE UJEP: Ing. Dagmar Kubišová.
 
K pozvánce je přiložen Volební a jednací řád AS FSE UJEP.

Ing. Alena Zábranská, Ph.D.
předseda volební komise