Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

23.10.2019Akademický senát FSE UJEP zve členy akademické obce fakulty na své řádné zasedání, které proběhne ve středu 23. 10. 2019 od 13.30 v místnosti M 409.

Program jednání:
 
  • Schválení programu zasedání
  • Kontrola úkolů z minulého zasedání
  • Organizační řád FSE UJEP
  • Příprava voleb do AS FSE UJEP
  • Různé