Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

25.09.2019Akademický senát FSE UJEP zve členy akademické obce fakulty na své řádné zasedání, které proběhne ve středu 25. 9. 2019 od 13.30 v místnosti M 409.

Hlavním bodem jednání senátu je příprava voleb do AS FSE UJEP na příští funkční období.