Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

17.04.2019Akademický senát FSE UJEP zve na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne 17. dubna 2019 od 13:30 hod. v místnosti MO 409 v budově Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Moskevská 54.

PROGRAM:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2019
4. Disciplinární řád FSE UJEP
5. Různé

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni!