Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

20.03.2019Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta sociálně ekonomická
 
POZVÁNKA
 
na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne
 
20. března 2019 od 13:30 hod.
 
v místnosti MO 409 v budově Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Moskevská 54
 
PROGRAM:
 
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Volba místopředsedy AS FSE UJEP
4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa na akademický rok 2019/2020
5. Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2018
6. Různé