Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

21.11.2018Akademický senát FSE UJEP  srdečně zve členy akademické obce FSE UJEP a veřejnost na řádní zasedání AS FSE UJEP, které se uskuteční dne 21. listopadu  2018 od 13.30 hodin v místnosti M 409 v budově FSE UJEP , Moskevská 54.

PROGRAM:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Vyhláška děkana o přijímacím řízení na ak. rok 2019/2020
4. Projednání návrhu dr. studijního programu Regulace a behaviorální studia
5. Různé

Pozvánka.