Novinky \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP

17.10.2018
Akademický senát FSE UJEP srdečně zve členy akademické obce FSE UJEP na řádné zasedání, které se uskuteční ve středu 17. 10. 2018 od 13:30 hod. v místnosti M 409. 


Program jednání:
 
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Informace o procesu získání ocenění HR Award pro UJEP
4. Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP
5. Čerpání finančních prostředků FSE UJEP na projekt SMART ITI
6. Čerpání z FRIM FSE UJEP na projekt REGBE
7. Zpráva o průběžném čerpání rozpočtu FSE UJEP
8. Žádost o institucionální akreditaci OV Ekonomické vědy a OV Sociální práce
9. Různé