Centra UJEP \ Kariérní poradenství UJEP

Kariérní poradenství UJEP


Sídlo:
Budova MFC (rektorát)
Oddělení pro vnější vztahy
Pasteurova 1
Ústí nad Labem
 
Kontakt:
Ing. Lenka Potencová
tel: +420 475 286 231
email: karierniporadenstvi@ujep.cz
web: www.ujep.cz/kariera

Služby v rámci kariérního poradenství zajišťuje pracoviště rektorátu Oddělení pro vnější vztahy. Cílem centra kariérního poradenství je pomáhat studentům/absolventům při získání prvního zaměstnání a co nejvíce proces hledání práce zjednodušit. Na webových stránkách kariérního poradenství naleznete praktické informace související se zaměstnáním, odkazy na různé články a informace o tématech BP/DP, které podniky studentům nabízejí ke zpracování. Jsou zde zveřejňovány nabídky pracovních příležitostí, brigády i nabídky praktických stáží. V průběhu semestru centrum kariérního poradenství rovněž pořádá workshopy související se vstupem na trh práce.