Studium \ Studijní obory \ Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Přehled otevíraných programů:

Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí nad Labem
 
CŽV v rámci oboru: Ekonomika a management
(bakalářský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru: Ekonomika a management
(navazující magisterský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru: Regionální rozvoj a veřejná správa
(bakalářský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru: Regionální rozvoj a veřejná správa
(navazující magisterský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru: Sociální práce
(bakalářský stupeň)
 
CŽV v rámci oboru: Řízení v sociální práci
(navazující magisterský stupeň)