Studium \ Magisterské studium

Magisterské studium

Zájemci o studium v navazujícím magisterském studiu na Fakultě sociálně ekonomické UJEP si mohou vybrat z nabídky tří studijních programů. 
 

Studijní program: Ekonomika a management

Studijní obor: Ekonomika a management

Stupeň studia: navazující magisterský (titul Ing.)
Forma studia: prezenční
 

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa 6202T104

Stupeň studia: navazující magisterský (titul Ing.)
Forma studia: prezenční
 

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (B6731)

Studijní obor: Řízení v sociální práci 

Stupeň studia: navazující magisterské (titul Mgr.)
Forma studia: prezenční 

Bližší informace o jednotlivých oborech získáte po kliknutí na příslušný odkaz v textu nebo v menu v levé části stránky.