Studium \ Doktorské studium \ Regulace a behaviorální studia

Regulace a behaviorální studia

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU

 

Studijní program:  Regulace a behaviorální studia
Stupeň studia: doktorský (titul Ph.D.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Garant programu: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

 

 

 

 

 

INFORMACE O PROGRAMU


Informace ke studijnímu programu

More info about REGBES

 

Elektronická přihláška ke studiu

Electronic Admission Application

 

DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 

  • Přijímací řízení - Vyhláška děkana o přijímacím řízení na doktorské studium v akademickém roce 2020/21. Aktualizováno dne 30.9.2020.
  • Admission procedure - Implementary regulation for admission procedure for Ph.D. study programme  for academic year 2020/21. Modified 2020/09/30 

 

STRUKTURA A PRŮBĚH STUDIA