Studium \ Celoživotní vzdělávání \ Často kladené dotazy (ČKD)

Často kladené dotazy (ČKD)

Nejčastěji kladené otázky ke studiu CŽV Kadaň:

1) Do kdy se lze ke studiu na CŽV přihlásit? 

Přihlášky bude přijímat studijní oddělení FSE UJEP do 31. 8. 2015 včetně. Přihláška má elektronickou formu a lze ji nalézt na webových stránkách fakulty. Konkrétní odkaz je: http://fse1.ujep.cz/index.php?art=10143. Po zaevidování Vaší přihlášky a po její kontrole budete studijním oddělením vyzváni k platbě. Pokyny k platbě jsou již nyní uveřejněny na výše uvedené internetové adrese. 

2) Musím mít v době podání přihlášky již složenou maturitní zkoušku? 

Nikoliv. Maturitní vysvědčení doložíte nejpozději do termínu zahájení výuky. Následně budete zapsáni do CŽV. 

3) Lze poplatek za studium zaplatit ve splátkách? 

Ano. Zájemce ovšem musí podat oficiální žádost o rozložení platby adresovanou děkanovi fakulty. Žádost, s odůvodněním žádosti, se zasílá na studijní oddělení FSE UJEP. Adresa: FSE UJEP, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem. 

4) Kdy začne v Kadani výuka? 

Předpokládáme poslední týden v září. Konkrétní rozpis termínů výuky (rozvrh CŽV Kadaň) bude uveřejněn na stránkách FSE UJEP po zaevidování všech přihlášek ke studiu a naplnění minimální kapacity obsazenosti kurzu. Ke studiu musí být přihlášeno minimálně dvacet studentů.

5) Jak často a kdy bude probíhat výuka? 

Výuka bude probíhat blokově (tzn. ve vícehodinových přednáškách a cvičeních, zpravidla čtyřhodinových) cca jednou za měsíc, vždy v pátek odpoledne (od 13 do 20 hod.) a sobotu celý den (od 8 do 20 hod.).

6) Jsem studentem vysoké školy?

Nikoliv. Posluchač celoživotního vzdělávání na FSE UJEP (CŽV) není dle vysokoškolského zákona studentem vysoké školy. Ovšem po absolvování prvého roku studia nebo druhého roku studia CŽV může jeho účastník podat přihlášku k řádnému studiu na FSE UJEP a úspěšné absolvování kurzu CŽV je mu následně bodově zohledněno u přijímací komise. Student, který bude přijat k řádnému studiu na FSE UJEP, může formou žádosti adresované proděkanovi pro studium FSE UJEP požádat o uznání kurzů absolvovaných v rámci CŽV do struktury splněných kurzů v řádném studiu na FSE UJEP. 

7) Kdo povede výuku? 

Zkušení pedagogové fakulty. Budou Vás učit stejní pedagogové, jako učí studenty řádného studia FSE UJEP. 

8) Z jakých materiálů budu studovat? 

Na prvé hodině kurzu Vás vyučující kurzu seznámí s doporučenou literaturou, představí rozhraní e - learningové podpory kurzu popřípadě poskytne powerpointovou prezentaci. Zároveň představí podmínky pro úspěšné absolvování kurzu. 

9) Kdy a jak se skládají zkoušky?

Posluchači CŽV jsou v daném kurzu zkoušeni ve stejném rozsahu a náročnosti jako studenti řádného studia oborů na FSE UJEP. Nejpozději na závěrečné hodině kurzu pedagog oznámí studentům termíny zkoušek. Ty se konají opět v prostorách přednášek CŽV – v rámci výuky v Kadani, tedy na Gymnáziu Kadaň.