Studium \ Bakalářské studium \ Regionální rozvoj a veřejná správa (platné od AR 2020/2021)

Regionální rozvoj a veřejná správa (platné od AR 2020/2021)

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU

 

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Kód studijního programu:  B0413A050028
Stupeň studia: bakalářský (titul Bc.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná


 

PROFIL ABSOLVENTA


Absolvent bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa najde uplatnění v institucích a orgánech veřejné správy zejména nižších a středních stupňů i v kolektivech regionální úrovně. Jeho předností bude komplexní pohled při řešení problémů správy na obecních a městských úřadech, magistrátech a krajských úřadech, a to zejména v oblastech regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury, správy a ekonomického. Kromě toho by měl být připraven na uplatnění v různých agenturách, informačních a konzultačních střediscích zaměřených na regionální rozvoj včetně možnosti uplatnění v podnikové sféře. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
 

DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
   
ELEKTRONICKÁ VERZE PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
   
DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN
 
Prezenční studium

Kombinované studium