Studium \ Bakalářské studium \ Regionální rozvoj a veřejná správa

Regionální rozvoj a veřejná správa

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU

 

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa
Stupeň studia: bakalářský (titul Bc.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná


 

PROFIL ABSOLVENTA


Absolvent bakalářského studijního oboru Regionální rozvoj a veřejná správa najde uplatnění v institucích a orgánech veřejné správy zejména nižších a středních stupňů i v kolektivech regionální úrovně. Jeho předností bude komplexní pohled při řešení problémů správy na obecních a městských úřadech, magistrátech a krajských úřadech, a to zejména v oblastech regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury, správy a ekonomického. Kromě toho by měl být připraven na uplatnění v různých agenturách, informačních a konzultačních střediscích zaměřených na regionální rozvoj včetně možnosti uplatnění v podnikové sféře. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
 

DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
   
ELEKTRONICKÁ VERZE PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
   
DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN
 
1. semestr
Povinný kurz
Matematika
Politologie
Socioekonomická geografie I.
Úvod do odborného jazyka - AJ, NJ
Úvod do regionálního rozvoje
Základy ekonomie
Základy práva
 
Povinně volitelný kurz 1
Hospodářské dějiny
Regionální rozvoj Ústeckého kraje
 
2. semestr
Povinný kurz
Demografie
Informatika
Metody odborné práce
Regionální a municipální ekonomika
Statistika
Územní správa a samospráva
Základy financí
 
Povinně volitelný kurz 2
AJ- Odborný cizí jazyk I. pro RRVS
NJ- Odborný cizí jazyk I. pro RRVS
Veřejné služby
 
3. semestr
Povinný kurz
Mikroekonomie I.
Regionální analýza I.
Regionální management
Správní právo
Veřejné finance
 
Povinně volitelný kurz 3
Regionální rozvojové projekty
AJ- Odborný cizí jazyk II. pro RRVS
NJ- Odborný cizí jazyk II. pro RRVS
 
4. semestr
Povinný kurz
Hospodářská politika
Makroekonomie I.
Územní plánování
Podnikání v regionu
 
Povinně volitelný kurz 4
Prezentace v AJ
Prezentace v NJ
Management přírodních zdrojů v regionu
 
5. semestr
Povinný kurz
Bakalářský seminář pro RRVS
GIS a IS pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Regionální politika a rozvoj ČR
Odborná exkurze pro RRVS
 
Povinně volitelný kurz 5
Marketing měst a obcí
Podniková ekonomika
 
6. semestr
Povinný kurz
Odborná praxe
Regionální a kohezní politika EU
Ústavní právo a státověda
 
Povinně volitelný kurz 6
Psychologie a sociologie ve veřejné správě
Trh práce a politika zaměstnanosti