Studium \ Bakalářské studium \ Ekonomika a management

Ekonomika a management

NÁZEV A TYP PROGRAMU A OBORU

Studijní program: 

Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika a management
Stupeň studia: bakalářské (titul Bc.)
Forma studia: prezenční i kombinovaná

 
DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
   
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
 

 

PROFIL ABSOLVENTA

Cílem oboru je vychovávat odborníky se širším ekonomickým přehledem s hlavním zaměřením na management a ekonomiku jak podniků, tak institucí poskytujících veřejné služby i organizací neziskového sektoru. Student získá znalosti základů ekonomické teorie, teoretické znalosti i praktické dovednosti z managementu, marketingu, financí a účetnictví i podnikové ekonomiky i veřejné správy. Bude připraven pro aplikaci základních kvantitativních metod v analýze a IT dovedností. Bude disponovat dobrou aktivní znalostí jednoho cizího jazyka a praktickými dovednostmi v oblasti profesní komunikace. 
Důraz je kladen na úzkou spolupráci s praxí už během studia a přípravu na samostatné podnikání.

Absolventi si najdou uplatnění v podnicích a institucích výrobní a nevýrobní sféry, v neziskových organizacích i v organizacích poskytujících veřejné služby.  Jsou připraveni vykonávat řídicí a správní funkce v nižším a středním managementu velkých firem a ve středním managementu malých a středních podniků, v oblasti státní správy a samosprávy i v neziskovém sektoru. Absolventi mohou působit zejména v ekonomických, finančních, obchodních a marketingových útvarech, na úseku řízení i fundraisingu. 
 
DOPORUČENÝ PLÁN STUDIA
 
1. semestr
Povinný kurz
Informatika
Matematika
Politologie
Socioekonomická geografie I.
Základy ekonomie
Základy práva

Povinně volitelný kurz 1
Communication in Management
Kommunikation in Management
Hospodářské dějiny
 
2. semestr
Povinný kurz
Metody odborné práce
Odborný cizí jazyk I. - AJ, NJ
Soukromé právo
Statistika
Základy financí

Povinně volitelný kurz 2
Veřejné služby
Manažerské dovednosti
 
3. semestr
Povinný kurz
Český daňový systém
Marketing a výzkum trhu
Mikroekonomie I.
Odborný cizí jazyk II. - AJ, NJ
Účetnictví

Povinně volitelný kurz 3
Mezinárodní obchodní operace
Intercultural Training
Interkulturelles Training
 
4. semestr
Povinný kurz
Makroekonomie I.
Management
Podnikání v regionu
Řízení lidských zdrojů
Semestrální projekt

Povinně volitelný kurz 4
Hospodářská politika
Management přírodních zdrojů v regionu
Pracovní právo
 
5. semestr
Povinný kurz
Bakalářský seminář
Data a rozhodování
Finanční management a analýza
Logistika
Podniková ekonomika

Povinně volitelný kurz 5
Marketing měst a obcí
Management kvality a prostředí
 
6. semestr
Povinný kurz
Evropská unie v AJ, NJ
Projektový management a fundraising
Psychologie

Povinně volitelný kurz 6
Bankovnictví
Krizový management