Studium \ Bakalářské studium

Bakalářské studium

Zájemci o studium v bakalářském stupni na Fakultě sociálně ekonomické UJEP si mohou vybrat z nabídky tří studijních programů. 
 

Studijní program: Ekonomika a management

Studijní obor: Ekonomika a management

Stupeň studia: bakalářské (titul Bc.)
Forma studia: prezenční a kombinované
 

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní obor: Regionální rozvoj a veřejná správa 6202T104

Stupeň studia: bakalářské (titul Bc.)
Forma studia: prezenční a kombinované
 

Studijní program: Sociální politika a sociální práce (B6731)

Studijní obor: Sociální práce 

Stupeň studia: bakalářské (titul Bc.)
Forma studia: prezenční a kombinované

Bližší informace o jednotlivých oborech získáte po kliknutí na příslušný odkaz v textu nebo v menu v levé části stránky.