Absolventi \ Alumni FSE UJEP \ Pravidla členství

Pravidla členství

 1. Členem Klubu Alumni FSE UJEP (dále jen „Klubu“) se může stát absolvent bakalářského či  navazujícího magisterského studijního programu na FSE UJEP.
 2. Podmínkou členství v Klubu je registrace, která probíhá prostřednictvím on-line webové aplikace přístupné z webových stránek FSE UJEP pomocí elektronického formuláře
 3. Při registraci dle odstavce 2 vloží žadatel o členství v Klubu do aplikace následující údaje:
  1. jméno a příjmení
  2. rok narození
  3. rok absolvování
  4. email
  5. kontaktní adresu
  6. titul před jménem, titul za jménem
  7. zaměstnání (pracovní pozice)
  8. odkaz na svůj profil na sociálních sítích (linkedIn, Facebook atd.)
  9. oblast spolupráce (co může žadatel nabídnout FSE UJEP, resp. UJEP, jejím studentům a absolventům - vedení závěrečných prací, přednáškovou činnost, smluvní výzkum atd.)
  10. absolvovaný studijní program
  11. pohlaví                                   
 4. Provedením registrace dle odstavce 2 vyslovuje žadatel o členství v Klubu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a jejich využitím pro zasílání informací o pořádaných akcích, nabídkách a jiných aktivitách (průzkumy, pozvánky apod.). Tento souhlas bude žadatel moci kdykoli bezplatně odvolat, a to písemným sdělením adresovaným FSE UJEP.
 5. Členem Klubu se žadatel stává dnem vydání průkazu člena Klubu.
 6. Člen Klubu může požádat o ukončení svého členství. Členství v Klubu zaniká dnem doručení vraceného průkazu člena Klubu FSE UJEP.