Absolventi \ Alumni FSE UJEP

Alumni FSE UJEP


Hlavním cílem Klubu ALUMNI FSE UJEP je udržovat kontakt s absolventy fakulty a tak je udržet uvnitř univerzitního dění. Zmíněný kontakt je obousměrný – fakulta jim průběžně nabízí účast na různých kulturních, sportovních či vědeckých akcích, na druhé straně ráda využije jejich odborný i sociální potenciál při svém dalším rozvoji.

Vycházíme z toho, že absolventi v průběhu své dosavadní praxe získali dostatek zkušeností a nových poznatků, které může fakulta využít jak v přímé výuce, tak v podobě participace absolventů na posuzování studentských prací na všech úrovních, v jejich odborných přednáškách či spoluúčasti na seminářích, při ovlivňování obsahu studijních plánů atd. 

V absolventech také vidíme jeden z kanálů, jak studentům přiblížit dění v odborné praxi, jehož absenci stále vnímají jako jeden ze slabých článků dosavadní výuky. Neméně důležité je i to, že prostřednictvím Klubu mohou sami absolventi nacházet kontakty mezi sebou navzájem, které tak nemusí končit spolu se studiem.

 
Členství v Klubu Alumni FSE UJEP je bezplatné.