O fakultě \ Fakulta \ Život na fakultě \ Studentské spolky

Studentské spolkyStudentská unie UJEP

Studentská Unie UJEP je nezisková organizace, která pořádá hudební, sportovní a jiné nejen kulturní akce pro studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 


Erasmus Student Network Ústí nad Labem (ESN Usti) je dobrovolnická organizace složená převážně ze studentů UJEP, jejímž hlavním cílem je poskytování služeb zahraničním studentům, kteří na UJEP přicházejí v rámci rozličných mobilitních programů.

Těmto studentům se ESN Usti snaží zpříjemnit pobyt v novém prostředí, pomáhá jim se zorientovat jak na univerzitě, tak ve městě a asistuje při zařizování agendy spojené s příjezdem. V průběhu semestru pořádá ESN Usti pro tyto studenty různé kulturní, sportovní a společenské akce, které mají za cíl začlenit nováčky do univerzitního kolektivu, nabídnout jim smysluplné využití volného času, ale také upozornit domácí studenty na přítomnost kolegů ze zahraničí a propagovat tak mobilitní programy.