O fakultě \ Fakulta \ Život na fakultě \ Studentské koleje

Studentské kolejeStudentský život se neodehrává pouze v přednáškových sálech...

Univerzita J. E. Purkyně nabízí svým studentům ubytování v blízkosti Kampusu UJEP v kolejích K1, K2, K3 umístěných v poklidné městské části Klíše, nebo na koleji K6, která se nachází na Severní Terase.

Bližší informace o možnostech ubytování na univerzitních kolejích naleznete na stránkách Správy kolejí a menz UJEP