O fakultě \ Fakulta \ Úřední deska

Úřední deska

Zásady zpracování osobních údajů

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je správcem osobních údajů dle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace naleznete na stránkách věnovaných zásadám zpracování osobních údajů.