O fakultě \ Fakulta \ Organizační struktura \ Stipendijní komise

Stipendijní komise

Stipendijní komise se skládá z předsedy, zástupce studijního oddělení nebo referátu a nejméně dalších tří členů příslušné akademické obce UJEP, přičemž studentů UJEP je ve stipendijní komisi o jednoho více než zaměstnanců UJEP. Stipendijní komisi jmenuje děkan. Její postavení a činnost se řídí Stipendijním řádem UJEP. Usnesení stipendijní komise je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Administrativní záležitosti spojené s jednáním stipendijní komise zajišťuje studijní oddělení nebo referát.

Předsedkyně stipendijní komise

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.
Email: katerina.felixova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 703


Členové stipendijní komise

Ing. Dita Štyvarová
Email: dita.styvarova@ujep.cz
Tel.: +420 475 283 883


Bc. Václav Dvořák - RRVSMAG
Email: st78921@students.ujep.cz
Tel.:


Aneta Fojtíková - EMA
Email: st81525@students.ujep.cz
Tel.:


Kateřina Pavlová - SPP
Email: st79089@students.ujep.cz
Tel.: