O fakultě \ Fakulta \ O nás \ CSR na FSE UJEP

CSR na FSE UJEP

 


Fakulta sociálně ekonomická je vzdělávací a výzkumná instituce, která usiluje o odpovědný přístup ke svým partnerům a zohledňuje principy trvale udržitelného ekonomického a environmentálního rozvoje. Společenská odpovědnost (též CSR – Corporate social responsibility) vychází z hodnot a vize fakulty.

 

Koncept CSR na FSE

 

Lidé jsou to nejcennější, co máme

Permanentně usilujeme o zvyšování spokojenosti zaměstnanců a udržování přátelské atmosféry na pracovišti, na fakultě proběhlo šetření spokojenosti zaměstnanců a následně byly zavedeny volné dny na zotavenou (tzv. sick days), prodloužena dovolená TH pracovníků a pracovnic na 6 týdnů. FSE úspěšně absolvovala genderový audit se zaměřením na slaďování pracovního a osobního života, byly zcela minimalizovány rozdíly ve finančním ohodnocení pracovníků a pracovnic (tzv. gender pay gap).


Studující jsou našimi partnery

Studenti pravidelné hodnotí kvalitu vyučujících a podílí se prostřednictvím svých zástupců v senátu na řízení FSE. Zastoupení studentů ve studentské komoře senátu je početně na maximální úrovni, kterou zákon umožňuje. Studenti se aktivně zapojují do výzkumných projektů fakulty. V prostorách fakulty je zřízen studentský klub a  FSE pravidelně pro studenty pořádá řadu neformálních akcí.


Naše okolí – náš zájem

 FSE je partnerem, který uplatňuje své odborné kapacity při řešení aktuálních společenských otázek a navázal úspěšnou spolupráce s řadou firem a institucí. Spolupracujeme i s neziskovými organizacemi, např. výtěžek z festivalu FSEfest 2015 byl věnován nadačnímu fondu Rozum a Cit.
 

Ocenění a certifikáty za společenskou odpovědnost


Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 

Dne 15. 12. 2015 vyhlásil Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje výsledky prvního ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Fakulta sociálně ekonomická obsadila 1. místo v kategorii veřejný sektor. Do prvního ročníku soutěže se v kraji přihlásilo 23 subjektů, kterým záleží na odpovědném chování vůči zaměstnancům, klientům, životnímu i podnikatelskému prostředí. Informaci o vyhlášení výsledků přináší následující video (okolo 6. minuty naleznete rozhovor s děkanem FSE UJEP).


​Genderový audit

V roce 2014 fakulta úspěšně prošla generovým auditem společnosti APERIO, který prokázal, že v instituci se dodržují rovné příležitosti v oblasti personální politiky, slaďování práce a soukromého života a firemní kultury.  O rovných příležitostech na FSE UJEP bylo natočeno následující video

Genderový audit  je specializovaná analýza, která zjišťuje a vyhodnocuje, jak firma/organizace naplňuje principy rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. Genderový audit není kontrola, ale specifický pohled do procesů a fungování firmy a to jak směrem k vlastním lidem, tak navenek k zákazníkům a zákaznicím. 

Bližší informace o získaném ocenění naleznete na stránce Genderový audit.
 

Členství

Fakulta je aktivním členem platformy Business Leaders Forum, která sdružuje přední společensky odpovědné firmy a instituce.