O fakultě \ Fakulta \ Akademický senát FSE UJEP \ Personální složení

Personální složení

Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické má 13 členů a skládá se z Akademické komory AS FSE UJEP, v níž je 7 zástupců a ze Studentské komory AS FSE UJEP se 6 volenými zástupci. Při AS FSE UJEP byla ustanovena Ekonomická komise AS FSE UJEP.

Funkční období akademického senátu FSE UJEP je vždy 3 roky. Zasedání Akademického senátu FSE UJEP se konají zpravidla jedenkrát měsíčně.

Složení akademického senátu FSE UJEP 2019-2022.


 

Předseda AS FSE UJEP

Ing. Miroslav Kopáček
Email: miroslav.kopacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 912


Místopředsedkyně AS FSE UJEP

Bronislava Žemličková
Email: bronislavazemlickova@gmail.com
Tel.:


Akademická kurie AS FSE UJEP

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Email: vaclav.houzvicka@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 613


Ing. Michaela Jánská, PhD.
Email: michaela.janska@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 722


Ing. Miroslav Kopáček
Email: miroslav.kopacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 912


Ing. Petra Olšová, Ph.D.
Email: petra.olsova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 914


Mgr. Alexandra Petrů
Email: alexandra.petru@ujep.cz
Tel.: +420 475 283 874


doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
Email: lenka.slavikova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 910


PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Email: katerina.smejkalova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 918


Studentská kurie AS FSE UJEP

Mgr. Ing. Tereza Grosse
Email: hajduovat@seznam.cz
Tel.:


Bc. Tomáš Hrdlička
Email: hrdlickatomas@seznam.cz
Tel.:


Bc. Jan Kouba
Email: honzakouba@outlook.com
Tel.:


Ing. Pavel Krajíček
Email: pavel-77@seznam.cz
Tel.: +420 475 284 915


Petr Kříž
Email: petr-kriz@outlook.cz
Tel.:


Bronislava Žemličková
Email: bronislavazemlickova@gmail.com
Tel.: