O fakultě \ Fakulta \ Akademický senát FSE UJEP \ Personální složení

Personální složeníAkademický senát Fakulty sociálně ekonomické má 13 členů a skládá se z Akademické komory AS FSE UJEP, v níž je 7 zástupců a ze Studentské komory AS FSE UJEP se 6 volenými zástupci. Při AS FSE UJEP byla ustanovena Ekonomická komise AS FSE UJEP.


Funkční období akademického senátu FSE UJEP je vždy 3 roky. Zasedání Akademického senátu FSE UJEP se konají zpravidla jedenkrát měsíčně.

Složení akademického senátu FSE UJEP 2017-2019.


 

Předsedkyně AS FSE UJEP

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Email: katerina.smejkalova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 918


Místopředseda AS FSE UJEP

Richard Sedláček
Email: risa.sedly@seznam.cz
Tel.:


Akademická kurie AS FSE UJEP

Ing. Eva Fuchsová
Email: eva.fuchsova@ujep.cz
Tel.: +420 475 28 4727


doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Email: vaclav.houzvicka@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 613


Ing. Michaela Jánská, PhD.
Email: michaela.janska@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 722


Ing. Petr Kačírek
Email: Petr.Kacirek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 912


Ing. Miroslav Kopáček
Email: miroslav.kopacek@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 912


PhDr. Alice Reissová, Ph.D.
Email: alice.reissova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 729


PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Email: katerina.smejkalova@ujep.cz
Tel.: +420 475 284 918


Studentská kurie AS FSE UJEP

Jan Kouba
Email: honzakouba@outlook.com
Tel.:


Miloslav Ouška
Email: sennin265@gmail.com
Tel.:


Richard Sedláček
Email: risa.sedly@seznam.cz
Tel.:


Vít Šimůnek
Email: vitek1.junior@seznam.cz
Tel.:


Bc. Simona Vršecká
Email: sivrse@seznam.cz
Tel.: