O fakultě \ Fakulta \ Akademický senát FSE UJEP \ Akce AS FSE UJEP

Akce AS FSE UJEP

11.10.2017 Studenti studentům

 
Studenti přicházející ze středních škol na školu vysokou mnohdy netuší, jak vlastně studium na vysoké škole probíhá. Je proto důležité představit těmto novým studentům hlavní specifika VŠ studia a umožnit jim připravit se na toto významné období v životě člověka, které je spojeno s velkými změnami a rozhodnutími. Proto si studenti FSE UJEP připravili pro své spolužáky z 1. ročníků informativní přednášku, v níž se nově přijatí studenti dozvěděli od svých starších studentských kolegů řadu důležitých a zajímavých informací o fakultě, programu Erasmus, akademickém senátu nebo o tom, jak zpracovávat bakalářskou práci.  
 
Akce s názvem Studenti studentům se uskutečnila dne 11. 10. 2017 od 14 hod. v přednáškové aule budovy VIKS a účastnilo se jí více než 50 studentů 1. ročníků bakalářského studia všech oborů. Přednášku organizovali členové Studentské komory AS FSE UJEP a další studenti fakulty, konkrétně: Bc. Radek Šimanovský, Miloslav Ouška, Noshdar Muhamed, Bc. Simona Vršecká, Jan Kouba a Ondřej a Jakub Pšeničkovi.  
 
Všem uvedeným studentům, patří velký DÍK, neboť přednáška byla užitečná a měla zasloužený úspěch.