O fakultě \ Fakulta \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP


Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je složen z představitelů akademické obce fakulty - akademických pracovníků a studentů. Postavení a činnost Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické se řídí Volebním a jednacím řádem AS FSE UJEP a nadřízenými dokumenty, zejména Statutem Fakulty sociálně ekonomické a Statutem UJEP a Zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání Akademického senátu FSE UJEP
(změna termínu vyhrazena)
- středa 21.10.2020 od 13:00 hodin v MO-010
- středa 9.12.2020 od 14:00 hodin v MO-010


Termíny Shromáždění Akademické obce FSE UJEP
- leden 2021

Dokumenty