O fakultě \ Fakulta \ Akademický senát FSE UJEP

Akademický senát FSE UJEP


Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je složen z představitelů akademické obce fakulty - akademických pracovníků a studentů. Postavení a činnost Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické se řídí Volebním a jednacím řádem AS FSE UJEP a nadřízenými dokumenty, zejména Statutem Fakulty sociálně ekonomické a Statutem UJEP a Zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání Akademického senátu FSE UJEP
(změna termínu vyhrazena)

- 25.9.2019 od 13:30 hodin v M 409
- 23.10.2019 od 13:30 hodin v M 409


Dokumenty