O fakultě \ Fakulta

FakultaFakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  je jedinou fakultou veřejnoprávní vysoké školy, která v ústeckém regionu poskytuje vzdělání a výzkum v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Fakulta zabezpečuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, a to prostřednictvím prezenční i kombinované formy studia. Fakulta nabízí ve výše uvedených oborech také celoživotní formu vzdělávání.


Úplný název fakulty:
Fakulta sociálně ekonomická
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo fakulty:
Moskevská 54
Ústí nad Labem 
400 96

Doručovací adresa:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601


Telefon:
475 284 611 (spojovatelka)

Fax:
475 200 169 (děkanát)
475 210 305 (studijní oddělení)